Zeefmachines
JÖST

MOGELIJKE TOEPASSINGEN

 • Staalindustrie
 • Smelterijen
 • Glasfabrieken
 • Zand- en grindgroeven
 • Cementfabrieken
 • Compostering
 • Recyclage
 • Afvalverwerking
 • Kolen en cokes
 • Schrootverwerking
 • Verbrandingsovens
 • …..

ZEEFMACHINES

60 jaar ervaring.

Ontwateringszeven worden gebruikt voor het ontwateren van een mengsel van vaste stof en vloeistof.

Zeefoppervlakte tot 25 m².
Aandrijving afhankelijk van de grootte door onbalansmotoren of onbalans exciters.

 

Klasseerzeven worden gebouwd in twee bouwvormen, ofwel circulaire zeven, ofwel lineaire zeven. De keuze van de bouwvorm hangt af van het te zeven materiaal, capaciteit, scheidingsmaat, vochtigheid en beschikbare inbouwruimte.

Afhankelijk van de bouwvorm en grootte worden de machines aangedreven door onbalansmotoren, onbalans-as of onbalans exciters. De zeven kunnen worden geleverd in enkel-, dubbel- of driedeksuitvoering. Jöst heeft de kennis in huis voor het bouwen van zeer grote zeefmachines tot zeefoppervlakten van 64 m².

 

Stangenzeven worden vaak gebruikt als voorafscheiding van grof en moeilijk te zeven materiaal. Deze zeven vinden vooral hun toepassing in de recyclingindustrie. De machines worden uiterst robuust gebouwd. De machines worden afhankelijk van bouwgrootte en toepassing aangedreven door onbalansmotoren of onbalansagitators.

 

Trampolinezeef “OSCILLA” wordt gebruikt voor het verstoppingsvrij zeven van materialen welke op conventionele zeven niet kunnen worden afgezeefd.
De OSCILLA wordt onder andere gebruikt voor het afzeven van:

 • Compost
 • Verbrandingsslakken met zeer hoge vochtigheid
 • Zeefzand uit bouw- en sloopafval

Fijn afval verwerking